AA Home > Amerika-shop > Leveringsvoorwaarden

Onze leveringsvoorwaarden

Betrokken partijen

Onderstaande leveringsvoorwaarden maken deel uit van alle gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op alle handelingen en rechtshandelingen tussen AllesAmerika.com (als zijnde leverancier) en u (als zijnde afnemer).

AllesAmerika.com en AllesAmerika.nl zijn de websites van American Dream Imports Holland, gevestigd te Zonegge 18-13, 6903GS Zevenaar. Uw online bestelling via AllesAmerika.com/AllesAmerika.nl wordt volledig verzorgd door American Dream Imports Holland.

American Dream Imports Holland is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Arnhem onder nummer 09137930.

Terug naar de beginpagina van de webshop

Totstandkoming van een overeenkomst

Een overeenkomst met u komt tot stand wanneer u na het plaatsen van een electronische bestelling (via het online bestelformulier of via e-mail) een electronische bevestiging van AllesAmerika.com heeft ontvangen.

Prijzen en verzendkosten

Alle aangegeven prijzen zijn in Euro's inclusief BTW. De verzendkosten van €7,50 per zending zijn niet bij de prijzen inbegrepen; deze worden vermeld op het moment van afrekening. Alle afbeeldingen, prijzen en aanbiedingen zijn onder voorbehoud.

Betaling & levering

Betaling van uw bestelling dient vooraf te geschieden door middel van één van de op de kassapagina vermelde betalingsoptie: via overschrijving (u stort het berekende bedrag op de opgegeven girorekening).

Uw bestelling zal vervolgens binnen 72 uur worden verzonden nadat uw volledige betaling is ontvangen indien het product op voorraad is. Leveringen vinden uitsluitend plaats binnen Nederland tenzij anders overeengekomen. Heeft u de (evt. aanwezige) binnenverpakking geopend, dan geeft u daarmee te kennen de zending te accepteren.

Het is niet mogelijk de bestelde goederen zelf op te halen op het adres van American Dream Imports Holland. Om onze prijzen zo laag mogelijk te kunnen houden hebben wij geen winkel-/verkoopoppervlakte. Er wordt onder geen enkele voorwaarde een bestelling op dit adres uitgeleverd anders dan via TPG Post.

Indien een artikel niet op voorraad is, zal u dit per e-mail meegedeeld worden en zal het artikel zo spoedig mogelijk weer op voorraad genomen worden. Indien de totale levertijd hiermee meer dan 30 dagen beslaat, heeft u het recht uw bestelling zonder opgaaf van redenen te annuleren. Uw betaling zal dan onmiddellijk aan u worden teruggestort.

Voor de voorbestellingsactie van Amerikakalenders gelden afwijkende regels. Er geldt dat de artikelen zo spoedig mogelijk na de aankomst bij het adres van American Dream Imports Holland worden verstuurd naar de besteller. Annulering van de bestelling kan tot 10 dagen na het plaatsen van de bestelling.

Wanneer het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na besteldatum is ontvangen wordt de bestelling automatisch geannuleerd.

Retournering

Voor alle producten geldt dat zij binnen 14 dagen na ontvangst door u kunnen worden geretourneerd zonder opgaaf van redenen. De producten dienen ongebruikt te blijven en in staat van aankoop te verkeren (originele onbeschadigde verpakking). De door u betaalde prijs van de producten zullen na de retourontvangst onmiddellijk worden teruggestort.

Alle producten voor voor verzending door AllesAmerika.com gecontroleerd en veilig verpakt; indien het geleverde product onverhoopt toch vóór aflevering beschadigd is, zal AllesAmerika.com ook uw verzendkosten vergoeden, zodat uw aankoop geheel risicoloos is. Mocht een artikel onverhoopt beschadigd bij u zijn aangekomen, dan wordt u verzocht vóór terugzending de aard van de schade mee te delen.

Terug naar de beginpagina van de webshop

Bescherming van uw privacy

De aan AllesAmerika.com ter beschikking gestelde naam en adresinformatie worden, evenals uw bank- of gironummer, uitsluitend ten behoeve van de bestelling en de eigen administratie gebruikt. De door u opgegeven gegevens worden nergens op onze website bewaard en zullen uitsluitend worden gebruikt om u uw bestelling toe te zenden. Uw informatie wordt 100% vertrouwelijk behandeld en onder geen enkele voorwaarde aan derden ter beschikking gesteld.

Klachten

Op alle rechtsbetrekkingen tussen AllesAmerika.com en u is het Nederlandse recht van toepassing. Ondanks alle inspanning om uw product in goede staat bij u af te leveren kan er iets mis gaan. Mocht u klachten hebben over de wijze van afhandeling van de bestelling, de levering of de geleverde goederen, dan verzoeken wij u AllesAmerika.com zo spoedig mogelijk te informeren zodat een oplossing kan worden gezocht. Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u bij de Consumentenbond via < http://www.consumentenbond.nl/ > een klacht deponeren.

Terug naar de beginpagina van de webshop

Adverteren?

Exit Reizen
Amerikaspecialist

Cheaptickets
Goedkope vliegtickets

Cheaptickets
Goedkope vliegtickets

EF
Cursus Engels in het buitenland

American Vacations
Uw VS-maatreis

US Foodz
US Food & Drinks

Goedkoop naar Europa bellen vanuit de VS met uw mobiel

Canvas Company
Uw VS-vakantiefoto op canvas: bestel hem hier