De Amerikaanse Indianen: geschiedenis en cultuur (deel 4)

Wie waren de eerste Amerikanen?

De heersende migratietheorie

Tijdens de ijstijd werden kolossale hoeveelheden water vastgehouden door gletsjers, kwam de Beringstraat droog te staan en verbond een wijde laaggelegen boomloze vlakte Siberië en Alaska. Ongeveer 12.000 jaar geleden ontstond een ijsvrije corridor. De archeologen denken dat Paleo-indianen Beringia overstaken, de corridor volgden en vervolgens het land ten zuiden van de gletsjers openlegden. In minder dan 1.000 jaar bereikten de afstammelingen van deze eerste Amerikanen de zuidpunt van Zuid-Amerika.

Bovenstaande theorie is de meest geaccepteerde theorie hoe de prehistorische indiaan in Amerika terechtkwam, maar heden ten dage zijn er enkele nieuwe wetenschappelijk theorieën die neigen naar een datering van 40.000 jaar geleden. Die beweren dat mensen al eerder naar Noord-Amerika zijn gekomen, voordat er een landbrug was. Enkele huidige inheemse Noord-Amerikaanse stammen geloven de gewijde verhalen die hun begin in Amerika situeren, net zoals sommige Christenen geloven dat de mens geschapen werd in de Tuin van Eden.

Het definitieve bewijs dat er ten tijde van de ijstijd mensen in Amerika waren, werd in 1926 geleverd met de ontdekking van zorgvuldig vervaardigde stenen punten in Folsom, New Mexico, die 10.000 jaar oud waren. Maar in 1932 werd nog een andere vondst gedaan bij Clovis New Mexico van een nog ouder volk dat in 12.000 voor Chr. geleefd heeft.

Alle archeologische vondsten wijzen uit dat de eerste Amerikanen een uiterst vindingrijk volk waren die bloeiende (permanente) gemeenschappen schiepen met uitstekende jachtkunsten en bekwame gereedschapmakers. Ze hebben zich uitstekend aan de verschillende klimaten en landschappen aangepast op een gegeven moment moeten er 300 stammen hebben bestaan die naast de jacht ook voedselverzamelaars en/of vissers waren, en sommige stammen werden later zelfs boeren. Ze spraken verschillende talen en woonden ver van elkaar af, maar niet in volledige afzondering. Ze hadden regelmatig contact en dreven handel.

De Indiaanse stammen/naties

Zoals ik al eerder vermeld heb waren er vele stammen; meestal spraken ze een andere taal, kleedden zich anders en zelfs hun levenswijze verschilde. Sommige waren boeren, anderen jagers die met de bizons meetrokken (dit veranderde pas met de komst van de blanken, paarden en geweren) en/of vissers. Al waren alle stammen tot een bepaalde hoogte afhankelijk van de jacht.

Afhankelijk van hun manier van levensonderhoud hadden ze andere huisvestiging, sommige stammen hadden tipi`s of tenten en sommige hadden (permanente) hutten. Daarom is het moeilijk om een algemeen beeld te geven van het leven van een indiaan en heb ik ervoor gekozen om vanuit één stam de basis te leggen en wel de Dakota-stam, en daarna in te gaan op de vissersdorpen, de Pueblo-volken, en stammen die op de Noordpool leefden.

>>>>> Vervolg: De Dakota-Sioux besproken >>>>>

Terug naar de Geschiedenis van Amerika pagina

Terug naar de AllesAmerika.com homepage