De Amerikaanse Indianen: geschiedenis en cultuur

Door Patricia Poulsen

Inleiding op de Amerikaanse indianen

In 1492, toen Columbus voet aan wal zette in de Bahama's, leefden er naar schatting in de gebieden die nu tot de Verenigde Staten behoren 10 miljoen inheemsen (Amerikaanse indianen). Ze leefden een aangepast leven in de gebieden waar ze thuishoorden. Soms met lange periodes van vrede en soms met periodes van onderlinge twisten om land en voedsel.

Een volk met een zelfde oorsprong die zich aangepast hadden aan het land dat zij zagen als een gift van de geest, het universum. Zoals een Opperhoofd genaamd Seattle ooit gezegd heeft: “De aarde behoort niet aan de mens, de mens behoort aan de aarde. Alles hangt met elkaar samen, zoals het bloed een familie met elkaar verbindt, dit weten wij”.

Deze gedachte en de onderlinge twisten, verschil in taal en soms de levenswijze maakten hen kwetsbaar voor de ‘blanke kolonist’. Van de 10 miljoen indianen die er in 1492 leefden, waren er rond 1900 ongeveer nog maar 250.000 over.

Vele stierven door de zogenaamde ‘indianenoorlogen’ en de vele onbekende ziektes zoals de pokken en iets simpels zoals de griep. De Verenigde Staten verwachtte en stuurde er ook op aan dat de indianen zouden ‘uitsterven’, of dat ze zouden opgaan in de grote smeltkroes die Amerika heet. Maar het tegendeel bleek waar te zijn, deze oude cultuur is weer in volle bloei, weliswaar met een (grote) vleug modern Amerika, steeg het geboortecijfer en het aantal indianen wordt op ongeveer 2.5 miljoen geschat.

Vanaf de 19e eeuw heeft de Amerikaanse regering hard haar best gedaan om de indiaanse samenleving de Amerikaanse cultuur, levenswijze en geloof over te laten nemen. Er kwam een verbod op het spreken van hun eigen taal en het uitvoeren van ceremonieën.

Eén van de gruwelijkste maatregelen was om ‘razzia’s’ te houden en kinderen vanaf 4 jaar bij hun gezin weg te nemen en soms voor jaren op te sluiten in een kostschool, hier werden zij omgevormd tot ‘perfecte Amerikanen’.

Oppervlakkig gezien leek dit te lukken, tot in de periode na de Tweede Wereldoorlog Indianen zich organiseerden en hun rechten gingen opeisen. Toen bleek ook dat de Indianen zich nog steeds geen deel voelden van de Amerikaanse maatschappij. De oude gewoontes en ceremonieën bleken ondergronds te zijn gegaan, mede dankzij de lange orale traditie, en nu weer springlevend te zijn.

Indianenreservaten bestaan nog steeds. Hier heerst meestal armoede. Er is bijna tot geen economie en het land is meestal niet vruchtbaar, de stammen werden getransporteerd met opzettelijke intentie naar barre onvruchtbare streken, de indianen gemeenschappen mochten nooit floreren.

Alle voedingsmiddelen moesten geïmporteerd worden. De huidige bewoners krijgen nog steeds geld, niet bijstandsgeld zoals vele Amerikanen zelf ook denken, maar compensatiegeld voor het verlies van hun land. Een van de weinige nalevingen van de vele verdragen die gesloten zijn, waaraan de Amerikanen weinig waarde hechtten. Deze bijdragen zijn ongewijzigd gebleven sinds het ingaan van de verdragen. Mede doordat de Amerikanen de voedseldistributie regelden, konden ze deze ook stopzetten als ze iets van de bevolking gedaan wilden krijgen.

Nu is er onder de indianen overal op het Amerikaanse continent een actieve politieke beweging die naar zelfbeschikking streeft. Tot bij de Verenigde Naties, waarvoor een speciale werkgroep is opgericht, eisen zij hun rechten op.

De onderdrukking en uitroeiing van de indianen is voor zeer lange tijd een vergeten hoofdstuk in de geschiedenis van Amerika geweest, waaraan pas dankzij de inzet van vele activisten die o.a. advocaat, journalist etc. zijn, daarin de afgelopen jaren verandering in is gekomen. Het einde van de strijd is in zicht.

Mede door mijn eigen interesse in geschiedenis en onrecht en natuurlijk Amerika, probeer ik een beeld te schetsen van de inheemse bevolking van Noord-Amerika voor diegene die op wellicht hun reis meer over de indianen te weten wil komen of plaatsen wil bezoeken. Hopelijk draag ik een klein beetje bij aan een groot stuk puzzel die in de geschiedenis van de Verenigde Staten onderbelicht blijft.

>>>>> Vervolg: overzicht van de geschiedenis van de Indianen >>>>>

Terug naar de Geschiedenis van Amerika pagina

Terug naar de AllesAmerika.com homepage