Volg ons!
Amerika-experts

Wilt u adverteren op AA?

Nieuwsbrief
Schrijf u in voor de gratis AllesAmerika.com nieuwsbrief!

Wat is dit?

 
E-mailadres:
 
Voornaam:
 

Uw gegevens zijn veilig


Spotlight
Goedkoop vliegen naar Amerika. Lage prijzen voor vliegtickets naar de USA. Klik voor de vliegticket-zoekmachine.

Uw bedrijf in de spotlights?

Vraag naar de vele mogelijkheden!


AA Home > Geschiedenis > Overzicht geschiedenis VS

De geschiedenis van de VS (1776 tot 1918)Dit is het derde deel van het artikel waarin in het kort de geschiedenis van de Verenigde Staten besproken wordt. Klik hier voor het eerste deel.

1776-1918: Amerika, een jonge natie in opkomstDe moeilijke eerste stappenNa alle opschudding van de jaren voor 1776 verklaarden de Amerikanen zich in dat jaar onafhankelijk. De Britten lieten die rebellie van de 13 Amerikaanse staten niet op zich zitten en sloegen terug: tussen 1776 en 1783 werd er gevochten, waarna Groot-Brittannië zich terugtrok uit de VS. De grote held uit de oorlog tegen de Britten was George Washington, die prompt in 1789 tot eerste president van de VS werd gekozen.

De jonge natie begon nu langzaam op eigen kracht verder te gaan. Het noordoosten begon zich te industrialiseren terwijl het Zuiden zich op katoen ging richten en zwarten in grote getalen als slaven hield. In 1803 kocht president Thomas Jefferson Frankrijk af en kocht een enorm stuk land ten westen van de Appalachen, genaamd de Louisiana Territory. In 1812 moest de VS zich weer verdedigen tegen aartsvijand Engeland, maar kwam na zware verliezen in 1814 toch weer als winnaar naar boven.

De kwestie van de slavernijIn 1820 bestond de VS uit al ruim 9,6 miljoen inwoners; dat jaar werd er een compromis gesloten over de slavernij in het land. Slavernij was een hot issue in de VS, aangezien het Noorden er niets mee te maken wilde hebben maar het Zuiden ervan afhankelijk was. In de jaren na 1820 bleek het compromis echter niet te voldoen, en kwamen de Noordelijken en de Zuidelijken steeds meer tegenover elkaar te staan.

In 1846 begon Amerika een oorlog met Mexico over Texas; in 1848 kwamen ze als winnaar uit de bus, waarbij Mexico als oorlogsbuit grote stukken land moest afstaan, inclusief wat nu de staten Californië, Nevada en New Mexico zijn.

De Amerikanen belegeren Vera Cruz (1847)
De Amerikanen belegeren Vera Cruz (1847) tijdens de Mexicaanse Oorlog

In 1850 werd nogmaals geprobeerd de kwestie van de slavernij op te lossen door middel van een compromis, maar ook dit compromis bleek niet afdoende.

Klik hier om meer over slavernij in de VS te lezen.

De Amerikaanse BurgeroorlogHet Noorden en Zuiden waren tegen 1860 zozeer gespleten over de slavernij in de VS dat er openlijk over oorlog tussen beide landsdelen gesproken werd. Dit gebeurde daadwerkelijk nadat 11 Zuidelijke staten zich dat jaar en in 1861 afscheidden; zij reageerden daarmee op de verkiezing van Abraham Lincoln, die bekend staat als anti-slavernij, als president.

Tussen 1861 en 1865 vond er een gruwelijke oorlog plaats op het Amerikaanse continent: de Amerikaanse Burgeroorlog. Elf Zuidelijke op landbouw gerichte staten met slechts 9 miljoen inwoners (waarvan 3 miljoen slaven) namen het op tegen 23 staten met 23 miljoen inwoners en een enorme industriële capaciteit. De uitkomst van de Burgeroorlog stond vanaf het begin vast.

In 1865 hadden ruim 600.000 Amerikanen het leven verloren, maar waren de Zuidelijke staten weer onder controle van de VS en was de slavernij officieel afgeschaft. Het Zuiden lag echter zozeer in puin door de gruwelijke manier van oorlogvoeren dat er een Reconstructie nodig was. Lincoln had steeds voor een vreedzame Reconstructie gepleit, maar nadat hij vermoord was in april 1865, vlak na het einde van de oorlog, namen de haviken het over in de VS.

Klik hier om een uitgebreid verslag van de Amerikaanse Burgeroorlog te lezen.

De resultaten van de Amerikaanse Burgeroorlog: Reconstruction en RedemptionTussen 1865 en 1877 werd het Zuiden bezet door Noordelijke troepen zoals Duitsland bezet werd na de Tweede Wereldoorlog: de overwinnaar had het voor het zeggen, de overwonnene mocht alleen maar toekijken. De slaven waren vrij, maar kregen niet genoeg steun van het Noorden om een onafhankelijk bestaan op te bouwen. Velen bleven tegen een hongerloontje bij hun oude (en vaak ook geruïneerde) bazen.

In 1877 werd de bezetting en daarmee de Reconstructie opgeheven na een corrupt akkoord van een presidentskandidaat, Rutherford Hayes, met het Zuiden. In ruil voor terugtrekking van de Noordelijke troepen werden hem enkele extra electorale stemmen toebedeeld, waarna hij won. Het Zuiden was nog lang niet herbouwd en de burgers leefden er vaak nog onder erbarmelijke omstandigheden, maar de Reconstructie was na 12 jaar tenminste voorbij.

Na het einde van de Amerikaanse Burgeroorlog behoorde het Amerikaanse leger tot één van de sterksten ter wereld, een feit waarvan men zich terdege bewust was. Hetzelfde gold overigens voor de Amerikaanse vloot, die echter na de Reconstructie nog verder vergroot werd. De Amerikaanse bevolking groeide hard, heel hard, van ruim 50 miljoen in 1880 tot bijna 63 miljoen in 1890.

Nu de Reconstructie beëindigd was (zonder succes), kwam in het Zuiden de Redemption op gang. Tussen 1880 en 1910 werden de nieuwverworven rechten van de zwarte bevolking door lokale wetten systematisch weer teruggedraaid. De zg. Jim Crow wetten werden opgezet, die alleen tot doel hadden het Zuiden te segregeren; een doel dat in 1910 feitelijk gehaald werd.

Het einde van de "Frontier"De groei van de Amerikaanse bevolking kwam steeds minder tot stand door immigratie van Noord- en West-Europeanen; de hoofdmoot was nu afkomstig uit Zuid-Europa en Azië. In een poging deze ongewenste groei tegen te houden, nam het Congres in 1882 de Chinese Exclusion Act aan, een wet die Chinezen verbood naar de VS te komen. Deze wet werd ook in 1892 en 1902 in stand gehouden.

In 1890 sloot men officieel de "Frontier", de grens van het onbekende deel van de Nieuwe Wereld. De hele VS was nu van kust tot kust ontdekt en bevolkt, en er was niet langer reden om een "frontier" te hebben. Dit betekende voor veel Amerikanen een einde aan een belangrijke periode in hun geschiedenis, die ook het land en zijn filosofieën geschapen had. Men ging op zoek naar een nieuwe frontier en vond die in de eilanden in de oceanen, zoals Cuba, Puerto Rico en Hawaii.

In datzelfde jaar vond ook de Battle of Wounded Knee plaats, waar de Indianen hun laatste grote gevecht voor vrijheid streden. Na Wounded Knee was hun verzet permanent gebroken en verzetten ze zich niet langer. Ook werd in 1890 de Sea Power Thesis opgezet, waarin het belang van een grote zeemacht werd gepropageerd; iets wat grote invloed zou hebben op toekomstig president Theodore Roosevelt.

Het zelfbewustzijn groeitIn 1898 begon de Spaans-Amerikaanse oorlog, waarbij de VS Guam, de Filippijnen, Puerto Rico en Hawaii verkreeg. De Filippijnen zou echter een probleemkind blijven tot 1946, toen het onafhankelijk werd. De bevolking groeide ondertussen ondanks de verscheidene anti-immigratie wetten hard door tot 76 miljoen in 1900.

In 1907 liet president Roosevelt zijn Great White Fleet (de boeg van de schepen was wit geverfd) een toer door de Grote Oceaan ("Pacific Ocean") varen om indruk te maken op rest van de wereld; hij wilde hiermee de grote militaire overmacht van de VS op de wereldzeeën benadrukken. Het ging goed met de VS, maar Amerika werd pas echt één van de belangrijkste spelers op het wereldtoneel in 1917, toen ze met de Eerste Wereldoorlog gingen meedoen.

Na jaren van loopgravenoorlog en een compleet vastzittend front kwamen er verse Amerikaanse troepen op het toneel die Duitsland in 1918 al hielpen verslaan. De cruciale rol die de Amerikanen hierbij speelden maakte indruk en gaf het eerste duidelijke signaal af wie er de baas was. Amerika was niet langer in opkomst: ze had haar plaats in de wereld gevonden.

Volgende pagina: 1918-2001

Terug naar de Geschiedenis van Amerika pagina

Terug naar de AllesAmerika.com homepage

©2001-2015 AllesAmerika.com | Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Deze website is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder onze schriftelijke toestemming niet worden vermenigvuldigd of gekopiëerd, noch aan derden worden doorgegeven of toegankelijk gemaakt. Wederrechtelijk gebruik is strafbaar en verplicht tot schadevergoeding. | Privacy policy | Webhosting: Site Build It! | Design: ColoMedia | Adverteren op AllesAmerika.com?